Спонсорирани връзки
Автосервизи | Магазини | Обяви | Автомонтьор | Търсене

Филтрите на автомобила

Етикети: Автомобилен Филтър, Филтри коли, Горивен филтър, Маслен филтър, Въздушен филтър, Промишлен филтър, Хидравличен филтър, Воден филтър, Газов филтър, Бензинов филтър, Дизелов филтър, Филтриране, Филтроване, Филтрираща система, Филтриране на течности, Прахов филтър, Филтър

Горивни филтри
Горивната система е изградена от много прецизни елементи и тяхното правилно действие има голямо значение за нормалната експлоатация на двигателите с вътрешно горене. Трябва да се има предвид, че във всеки литър гориво може да се намира дори 1 милиграм различни замърсители.
За да се осигурят оптимални условия на експлоатация на двигателя, както и за да се удължи жизнеността на неговите системи, в горивната система се инсталират филтри, като тяхната задача е да отстраняват твърдите замърсители, водата, парафина който кристализира в горивото и органичните елементи и утайки (бактерии, живеещи във водата, достигаща до горивото).
Изискванията относно точността и ефективността на филтрите, инсталирани в горивните системи, зависи от вида на използваното гориво, както и от конструкционните свойства на двигателя.

Въздушни филтри
Двигателите с вътрешно горене по време на горенето изразходват огромни количества въздух. Прието е, че за изгарянето на 1 литър гориво са необходими 10 000 дм3 атмосферен въздух, който в зависимост от климата и атмосферните условия може да съдържа различни замърсявания като прах, органични остатъци, насекоми и други. Те могат да съкратят значително живота на двигателя и дори да предизвикат неговата повреда. Затова в системата, довеждаща въздух са монтирани въздушни филтри, спиращи замърсяванията, намиращи се във въздуха, засмукван от двигателя с вътрешно горене. Въздушните филтри са с различна форма и размери, проектирани са така, че да осигурят оптимални условия на работа на двигателя. Филтрите с прегради се състоят от корпус, който се намира в близост до двигателя и сменяеми филтрационни вложки

Маслени филтри
Маслените филтри се намират във всеки двигател с вътрешно горене. Тяхната задача е да отстраняват вредните замърсявания, достигащи до смазващата система от околната среда или образуващи се в двигателя по време на неговата експлоатация.
В съвременните двигатели има маслени филтри с различна конструкция, които въз основа на принципа на отделяне на замърсяванията можем да разделим на две групи:
* Филтри с прегради - в тях замърсяванията се спират по време на преминаването на маслото през дадената преграда, която е произведена от порест филтрационен материал.
* Механични филтри, в които замърсяванията се изхвърлят от маслото под действието на центробежно, гравитационно или магнитно силово поле. Широко популярни са филтрите, които притежават качествата както и на преградните филтри, така и на механичните. Те имат филтрационна преграда и елементи, образуващи силовото поле.


24 March 2006
Въздушни филтриДвигателите с вътрешно горене по време на горенето изразходват огромни количества въздух. Прието е, че за изгарянето на 1 литър гориво са необходими 10 000 дм3 атмосферен въздух, който в зависимост от климата и атмосферните условия може да съдържа различни замърсявания като прах, органични остатъци, насекоми и други. Те могат да съкратят значително живота на двигателя и дори да предизвикат неговата повреда. Затова в системата, довеждаща въздух са монтирани въздушни филтри, спиращи замърсяванията, намиращи се във въздуха, засмукван от двигателя с вътрешно горене. Въздушните филтри са с различна форма и размери, проектирани са така, че да осигурят оптимални условия на работа на двигателя. Филтрите с прегради се състоят от корпус, който се намира в близост до двигателя и сменяеми филтрационни вложки.


Маслени филтриМаслените филтри се намират във всеки двигател с вътрешно горене. Тяхната задача е да отстраняват вредните замърсявания, достигащи до смазващата система от околната среда или образуващи се в двигателя по време на неговата експлоатация.
В съвременните двигатели има маслени филтри с различна конструкция, които въз основа на принципа на отделяне на замърсяванията можем да разделим на две групи:
* Филтри с прегради - в тях замърсяванията се спират по време на преминаването на маслото през дадената преграда, която е произведена от порест филтрационен материал.
* Механични филтри, в които замърсяванията се изхвърлят от маслото под действието на центробежно, гравитационно или магнитно силово поле. Широко популярни са филтрите, които притежават качествата както и на преградните филтри, така и на механичните. Те имат филтрационна преграда и елементи, образуващи силовото поле.


Противопрашни филтри
Противопрашните филтри, наричани още кабинни, са група филтри, които имат приложение в автомобилите и служат за очистване на въздуха, достигащ до пътническата кабина на автомобила. Изследванията, извършени при пътни условия показват, че в кабината на автомобил без съответен филтър при средна интензивност на движението и при включен вентилатор, концентрацията на прах и растителен прашец е три до шест пъти по-висока отколкото навън. Филтрационната преграда на противопрашните филтри FILTRON е направена от специален двуслоев влакнест материал и тя спира замърсяванията с диаметър около един микрометър с ефективност 95%.
Нов вид противопрашни филтри са вложки, на които филтрационната преграда е направена от влакнест материал с допълнителен слой активен въглен. Този тип филтри освен, че задържат твърди частици и аерозоли, могат да абсорбират вредните газове.

Промишлени филтри
Филтрите, използвани в промишлените уреди и инсталации,образуват широка група изделия с разнообразна конструкция и широка употреба. С филтрационните процеси се срещаме във всички отрасли на съвременната промишленост, където има придвижване на течност, газ или сипещи се материали.
Промишлените филтри FILTRON се употребяват във вентилационни и обезпрашаеми уредби, газови инсталации, отоплителни системи, лакиращи машини (промишлени и автомобилни), при производството и преработката на пластмаси, а също и в хранителната и козметичната промишленост.


Хидравлични филтри
Хидравличните филтри се намират в много хидравлични машини и уреди, които често работят при тежки външни условия.
Безаварийността на хидравличната система зависи в голяма степен от свойствата на маслото и издържливостта на съответните елементи {помпи, клапани, уплътнения и др.}, които са под въздействието на високо налягане, триене или гравитация.
Хидравличните филтри, в зависимост от вида на филтрационната преграда, могат да бъдат: мрежови, фигурни, обемни и повърхностни.Най-посещавани Кой е тук в момента