Спонсорирани връзки
Автосервизи | Магазини | Обяви | Автомонтьор | Търсене

BOSCH “MONO-JETRONIC” - Инжекционна система

“MONO-JETRONIC” на BOSCH, е система за прекъснато, едноточково впръскване на гориво. Състои се от: инжекционна помпа, бензинов резервоар, фин горивен филтър, регулатор за налягане на горивото, електромагнитна дюза, електронен блок за управление /ЕБУ/, регулатор за празен ход, датчик за положението на дроселовата клапа, подгревател на смукателния тръбопровод, датчик за температурата на охладителната течност /антифриза/, ламбда-сонда, делко с датчик на Хол, акумулатор, контактен ключ, реле за включване на инжекционната помпа и захранване на ЕБУ.
Количеството впръсквано гориво зависи от степента на отваряне на дроселовата клапа /степен на подаване на газ/. Системата за едноточково впръскване на гориво има същите фази на работа както и карбуратора, но осигурява по-добър контрол на горивната смес при всички режими на работа на двигателя.
Количеството на гориво-въздушната смес, постъпваща в смукателния колектор се регулира от дроселовата клапа. Въз основа на информацията идваща от датчиците на системата, ЕБУ определя продължителността на отваряне на дюзата, постигайки оптимален състав на горивната смес, а също така и управлявайки регулатора за празен ход. ЕБУ има подсистема за диагностика.

Ламбда-сондата е предназначена за оптимизиране състава на горивната смес. Ламбда-сондата запазва работоспособността си и при използването на етилиран /оловен/ бензин.

Оборотите на двигателя при празен ход и съдържанието на въглероден окис в изгорелите газове се подържат автоматично от ЕБУ и не е необходима регулировка по време на експлоатация на автомобила

Инжекционната помпа подържа налягане 1,2 атм. Реле я включва и изключва. Горивният фин филтър се сменя на 20 хил. км. пробег.
Дюзата е поставена в корпуса на агрегата за централно впръскване и осигурява точно дозиране и оптимално разпръскване в смукателния колектор на горивото. Продължителността на впръскване на гориво от дюзата е синхронизирана по фаза с ъгъла на предварение на запалването. При формирането на всеки сигнал “момент на запалване” ЕБУ изпраща електрически импулс в намотката на дюзата. Създалото се магнитно поле отваря клапана на дюзата и горивото се разпръсква в смукателния колектор през шест соплови отвори.

При прекратяване на електрическият импулс от ЕБУ, чрез диафрагмена пружина се затваря клапана на дюзата.
Излишното гориво се отвежда към регулатора за налягане през горен отвор в дюзата, с което се постига продухване на дюзата и се премахва въможността за образуване на бензинови пари. За намаляване напрежението на изводите на дюзата последователно с нея е включен резистор /съпротивление/ 3-4 ома.

Регулаторът за налягане на горивото е механичен,от диафрагмен тип. Той е поставен в агрегата за централно впръскване /АЦВ/. Регулаторът се състои от: диафрагма, натискова цилиндрична пружина, маншета /уплътнител/ и изливен канал. Излишното гориво от дюзата постъпва в регулатора за налягане, премества диафрагмата, свива се пружината и маншетата отваря изливния канал, през който горивото се връща в резервоара.

АЦВ обезпечава впръскване на горивото, регулиране налягането на горивото, автоматично регулиране на празния ход на двигателя и определяне положението на дроселовата клапа.
Датчикът за положението на дроселовата клапа е от потенциометричен тип. Поставен е на оста на дроселовата клапа. ЕБУ получава от него два импулса за напрежение, големината на което е пропорционално на ъгъла на отваряне на дроселовата клапа. Съответният сигнал за всеки ъгъл на отваряне, се явява един от основните параметри, въз основа на които ЕБУ изчислява основното време за впръскване на горивото. Дроселовата клапа е лагерувана на два сачмени лагери.

Плъзгачът на потенциометъра може да се премества по две тоководещи пътечки. При ъгъл на отваряне на дроселовата клапа от 0 до 24 градуса, сигналът в ЕБУ идва от първата пътечка. Данните за положението на дроселовата клапа съответстват на 10 опорни точки въведени в паметта на ЕБУ, което позволява да се проследяват и най-малките изменения на ъгловото положение на дроселовата клапа.

Щом дроселовата клапа се отвори на 18 градуса и до пълното и отваряне, плъзгачът на потенциометъра се движи едновременно по двете пътечки. Диапазонът от ъгли на завъртане на дроселовата клапа от 18 градуса до пълното и отваряне, съответстват на 5 опорни точки в паметта на ЕБУ. По такъв начин, при ъгъл на отваряне от 18 до 24 градуса в ЕБУ едновременно постъпват два импулса за напрежение. При нарушаване работата на датчика, ЕБУ прекратява формирането на импулси за управление на дюзата.
Положението на датчика в корпуса на АЦВ е фиксирано в завода-производител и в никакъв случай не трябва да се променя в процеса на експлоатация. В случай, че се повреди датчика, то на замяна подлежат и двата възела, но със заводски монтаж.
Датчикът за температура на засмуквания въздух е поставен в смукателния канал на АЦВ. Датчикът за температура на антифриза е поставен в цилиндровата глава на двигателя. Двата датчика имат отрицателен температурен коефициент, т.е. тяхното съпротивление намалява при нарастване на температурата. Големината на температурите на засмуквания въздух и антифриза, от датчиците постъпват в ЕБУ във вид на сигнали за напрежение.
Регулаторът за празен ход представлява стъпков правотоков електродвигател, въртящ оста на дроселовата клапа.

По команда на ЕБУ,регулаторът завърта дроселовата клапа при излизане от ъгловата зона на режима за празен ход. Благодарение на това дроселовата клапа остава практически неподвижна, обезпечавайки стабилен режим на празен ход.
В регулатора е поставен микропревключвател, изпращащ на ЕБУ сигнал за затваряне на дроселовата клапа, въз основа на който ЕБУ изработва команда за прекратяване режима на празен ход. След намаляване броя на оборотите на двигателя до определено значение, а също така и в зависимост от температурата на антифриза, впръскването на гориво се възобновява и двигателят преминава в режим на празен ход. При положение на дроселовата клапа в положение на празни обороти, при отклонение в едната или другата посоки в рамките на допустимото, сигнал в регулатора не постъпва. При завъртане на дроселовата клапа извън допустимите граници, ЕБУ изпраща на електродвигателя на регулатора сигнал за напрежение с правоъгълна форма за възстановяване необходимите обороти на празен ход. Ако дроселовата клапа продължи да се завърта, отначало в регулатора постъпва непрекъснат сигнал за бързо връщане на дроселовата клапа в положение на празни обороти на двигателя, а после сигнал с правоъгълна форма за окончателна корекция завъртането на дроселовата клапа. При постъпване в електродвигателя на регулатора на управляващо напрежение, се привежда в движение редуктор, състоящ се от червяк и зъбно колело с наклонени зъби. В колелото е разположен ходов винт, на който в зависимост от посоката на въртене на колелото, се навива или развива корпуса на изключвателя на дроселовата клапа.

ЕБУ представлява контролер, състоящ се от аналого- цифров преобразувател, схеми за изчисление и управление на входящи данни, микропроцесор, постоянно запомнящо устройство /ПЗУ/ и оперативно запомнящо устройство /ОЗУ/. Въз основа на информацията за ъгъла на отваряне на дроселовата клапа и оборотите на двигателя, ЕБУ по собствена програма пресмята базовата продължителност за отваряне на дюзата, която определя количеството на постъпващото в двигателя гориво. В паметта на блока са въведени 225 значения на базовата продължителност за впръскване на гориво, които са определени от 15 положения на дроселовата клапа и 15 степени за обороти на двигателя и които съответстват на установената по опитен път стехиометрична горивна смес. Фазирано с момента на запалването, базовата продължителност на впръскване може да се изменя в границите 1-6 мсек. с цел обедняване на горивната смес при определени режими на двигателя с изключение на пускане, прогряване и пълно натоварване на двигателя, а също при температура на антифриза по-малко от 75 градуса по Целзий и студена ламбда-сонда.

При пускане на студен двигател при намалена производителност на инжекционната помпа поради изтощен акумулатор, ЕБУ съответно увеличава продължителността за впръскване на гориво за точна дозировка на гориво-въздушната смес. По време на прогряване, степента на обогатяване на горивната смес се изчислява от ЕБУ в зависимост от температурата на антифриза, а по време на ускоряване- въз основа на информация за температурното състояние на двигателя, скоростта на преместване и изходното положение на дроселовата клапа, броя на оборотите. Продължителността на впръскване се увеличава също щом дроселовата клапа се отвори на ъгъл по- голям от 70 градуса, т.е. на режим на пълна мощност.

Ако оборотите превишат максимално допустимите /напр. 6200 об/мин/, се прекратяват изработването на импулси за управление на дюзата и впръскване на гориво. При отпуснат педал на газта, когато изключвателя на дроселовата клапа е натиснат, тепературата на антифриза е повече от 45 градуса по Целзий, а температурата на засмуквания въздух е по- ниска от минус 15 градуса по Целзий, ЕБУ изключва подаването на гориво. Ако температурата на засмуквания въздух се намира в диапазона минус 15 до плюс 10 градуса по Целзий, подаването на гориво се прекратява при 2500 об/мин и се възобновява при 2300 об/мин, при температура на въздуха над плюс 10 градуса по Целзий- съответно при 1800 об/мин и 1300 об/мин.

При повреда на един или няколко датчика, ЕБУ преминава на резервна програма за управление, избирайки от паметта еталонни значения на необходими параметри, при условия за нормална работа на системата за запалване. Това позволява да продължи движението на автомобила, с изключение при повреда на двигателя.
Ламбда-сондата измерва съдържанието на кислород в изгорелите газове. След обработка на сигналите от ламбда-сондата, ЕБУ корегира продължителността за впръскване на гориво.

НЯКОИ ПРАВИЛА ЗА СПАЗВАНЕ ПРИ ПРОВЕРКА НА ИНЖЕКЦИОННАТА СИСТЕМА
“MONO-JETRONIC” НА BOSCH
При проверка и регулировка на инжекционната система “MONO-JETRONIC” на BOSCH, е необходимо да се спазват следните правила, за да не се получат повреди на нейни възли и елементи:
1. Да не се допуска работа на двигателя при лошо закрепени клеми и проводници към акумулатора.
2. Да не се свалят проводници от клемите на акумулатора при работещ двигател.
3. При зареждане на акумулатора върху автомобил е необходимо, акумулаторът да бъде изключен от бордовата мрежа.
4. Да не се пали двигателя чрез страничен източник на ток с напрежение по-високо от 12 волта.
5. При включено запалване да не се разединява куплунга към ЕБУ.
6. Преди извършване по автомобила на електрозаварки, да се разедини куплунга към ЕБУ.
7. Да се свали ЕБУ, ако автомобилът ще бъде подложен на въздействието на температури над 80 градуса по Целзий /например изпичане на боята в сушилна камера/.
8. Преди проверка на компресия в цилиндрите на двигателя да се извади щепсела на снопа кабели на дюзата, за да не се подава гориво към нея.
9. Да не се проверяват проводници и техни съединения с контролна лампа.
10. Да не се проверява “с искра” наличието на напрежение във веригите.
11. Преди проверка на съпротивления, запалването трябва да бъде изключено.
12. При автомобили с катализатор, освен горното трябва да се спазват и още следните правила:
- да се използва само неетилиран /безоловен/ бензин;
- да не се допуска пълно изразходване на горивото;
- при прекъсване работата на двигателя, автомобилът да не се използва, а да се отстрани повредата;
- при работещ двигател, да не се свалят кабели от свещите;
- при провеждане на проверка с изключена или неизправна запалителна система, да се извади щепсела на проводниците за дюзата


Публикувано от: Клуб FORDНай-посещавани Кой е тук в момента